Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY SOVEX, s.r.o., platné od 25.5.2018


1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující objednávkou stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

2)  OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ


Objednávky je možno zasílat prostřednictvím internetového katalogu ( e-shopu ) pomocí nákupního košíku, příp. telefonu, faxu, e-mailu či písemně. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce. Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká potvrzením objednávky. Ve zvláštních případech si prodávající vyhrazuje právo potvrdit objednávku nejlépe osobně nebo telefonicky a uhradit finanční zálohu kupujícím. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní odstoupit.

3)  POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY


Potvrzení objednávky je vystaveno a zasláno e-mailem bezprostředně po obdržení a vyjasnění objednávky. V případě, že zákazník v objednávce neuvede kontaktní e-mail, objednávka resp. její přijetí může být potvrzeno pouze formou SMS zprávy, kde nejsou uvedeny ceny a termíny dodání pro jednotlivé položky. 

4)   ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY


Rušení objednávky probíhá individuálně, nejlépe po telefonické domluvě.


5)  POŠTOVNÉ A BALNÉ


Pokud není dohodnuto jinak, zboží zasíláme na dobírku PPL. Cena poštovného a balného je 100,- Kč bez DPH ( platba převodem ) nebo 120,- Kč bez DPH ( platba dobírkou ) po území ČR a 250,- Kč bez DPH po území SK. Pro další regiony je cena poštovného účtována na základě individuální dohody. U objednávek v souhrnné výši nad 8.000,-Kč bez DPH je poštovné a balné zcela zdarma ( vyjma EXPRESS zásilek a zásilek mimo ČR ). U zásilek s hmotností nad 25 Kg může být účtován manipulační poplatek ve výši do 50,- Kč bez DPH. U objednávek nad 50kg jsou ceny poštovného/dopravného stanoveny individuálně po předchozí domluvě nebo na základě objednávky mimo e-shop. 

6) PLATEBNÍ PODMÍNKY


Při jednorázové spolupráci nebo objednávkách přes elektronický katalog ( e-shop ) je zboží zasíláno na dobírku nebo po předchozí dohodě po uhrazení zálohové faktury. Po domluvě s prodávajícím na základě dlouhodobější spolupráce mohou být odsouhlaseny platební podmínky na fakturu se splatností 7 – 30 dnů dle dohody. 

7)  DODACÍ LHŮTA


Dodací lhůta je od 2-21 dnů, není-li uvedeno jinak. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. V případě, že zboží nebude skladem, budeme Vás kontaktovat. Položky skladem expedujeme nejpozději do dvou pracovních dnů. Dodací termín je počítán ode dne potvrzení objednávky.

8)  REKLAMACE, ZÁRUKA A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

 Případné reklamace vyřizujeme individuální dohodou a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží při jeho převzetí prohlédnout. Případné vady je kupující povinen nám neprodleně nahlásit. Za vady vzniklé přepravou neručíme.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním, nesprávným použitím výrobku nebo nesprávným skladováním.

Budeme Vás neprodleně informovat o stavu reklamace.

Vrácení zboží řešíme nejlépe individuálně dle domluvy.

Spotřebitelé (nemající IČ) mohou nepoužité zboží vrátit do 14ti kalendářních dní bez udání důvodu. V této lhůtě musí spotřebitel nahlásit záměr odstoupit od smlouvy. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Spotřebitel může vrátit zboží vyzkoušené, nikoli však použité! Kupující se zavazuje uhradit náklady související s přepravou a balením zboží, případným špatným nakládáním se zbožím, než jak mu přísluší, a případným uvedením zboží do původního stavu. O tuto částku může být ponížena hodnota dobropisu.

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Správcem osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR”) je Společnost SOVEX, s.r.o., provozovatel internetového obchodu  eshop.sovex.cz se sídlem Třebíčská 443, Velké Meziříčí, 594 01, IČO: 27688674,  zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 52215.


Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen osobní údaje) pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu, vymáhání práv z kupní smlouvy a k marketingovým účelům.


Zákonným důvodem zpracování osobních důvodů je:


- plnění smlouvy mezi správcem a kupujícím,
- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (pro zasílání obchodních sdělení),
- souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu v případě, že nedošlo k objednávce zboží.


Správce uchovává osobní údaje:


- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů,
- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány a jsou přístupné pouze správci. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
Příjemci osobních údajů jsou osoby:
- podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě kupní smlouvy,
- zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozování e-shopu.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.


Kupující má právo:


- na přístup ke svým osobním údajům
- na opravu osobních údajů
- na výmaz osobních údajů
- vznést námitku proti zpracování
- na přenositelnost údajů
- odvolat souhlas se zpracováním písemně na adresu nebo elektronicky na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů.


Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat, stačí odeslat e-mail na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .


Odesláním objednávky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.


Kontaktní údaje prodávajícího:


SOVEX, s.r.o.


Fakturační údaje :


sídlo společnosti : SOVEX s.r.o., Třebíčská 443, 594 01, Velké Meziříčí
Fakturační údaje : IČO : 27688674,
bankovní spojení CZK : 78- 8060350287/0100

bankovní spojení EUR : 43 – 688280257/0100 
e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Adresa provozovny : 

SOVEX, s.r.o., Třebíčská 443, Velké Meziříčí, 594 01